สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานซึโนชิมะ

1. สะพานซึโนชิมะ

สะพานสึโนชิมะโอฮาชิได้เปิดใช้ในปีค.ศ.2000 เป็นหนึ่งในสะพานข้ามไปยังเกาะที่เปิดให้วิ่งฟรีเหมือนถนนธรรมดาทั่วไป และเป็นสะพานที่มีความยาวระดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ( 1,780 เมตร)
สีโคบอลต์บลูซึ่งลักษณะพิเศษอันโดดเด่นของอามางาเซะ ที่กลมกลืนไปกับทิวทัศน์รอบข้างอย่างน่าประทับใจ นับได้ว่าเป็นทัศนียภาพที่งดงามมากในบริเวณชายฝั่งคิตะนากาโตะ

ตำแหน่งที่ตั้ง สึโนชิมะโฮะโอะคุเชียวคะนดะ, ชิโมะโนะเซะคิ-ชิ, จังหวัด ยะมะกุชิ -
การเดินทาง (1) เป็น 15 นาทีรถบัสจากสถานีคตโทอิ JRสายหลักซันอิน

(2) เป็น 25 นาทีรถบัสจากสถานีทาคิเบะ JRสายหลักซันอิน

(3) เป็น 70 นาทีรถยนต์จากทางด่วนจูโงคุ ชิโมโนเซคิ IC
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์สมาคมการท่องเที่ยวตำบลโฮโฮคุ 083-786-0234
  • 2. สะพานซึโนชิมะ
  • 3. สะพานซึโนชิมะ
  • 4. สะพานซึโนชิมะ

ย้อนกลับ