อาหาร, ของฝาก

คันมง วาฟ

1. คันมง วาฟ

1. คันมง วาฟ

1. คันมง วาฟ

เป็นห้างสรรสินค้าริมทะเลที่มีร้านขายของฝากและร้านอาหารที่มักมีอาหารสดๆจากทะเลที่ได้จากบริเวณช่องแคบคันมง
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของสะพานแขวนคันมงจากทางเดินริมทะเล
เสียงคลื่นทะเลและหวูดเรือจากสะพานคันมงนั้น ถูกเลือกให้เป็น「ทัศนียภาพทางเสียงแห่งญี่ปุ่นที่คู่ควรแก่การรักษาไว้」
บริเวณโดยรอบทั้งหมด ถูกเรียกว่า「โรงมหรสพแห่งช่องแคบ」เนื่องจากถูกแต่งแต้มด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย
อาทิเช่น ยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ หรือแม้แต่การดวลดาบตัวต่อตัวของมุสาชิ และโคจิโร่
นอกจากนี้ ประภาคารสีแดงและขาวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าก็มีตำนานโรแมนติก จึงถูกกล่าวว่าเป็น「ประภาคารสำหรับคู่รัก」

ตำแหน่งที่ตั้ง Karatocho 6-1, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 7 นาที
→ ลงป้าย「คาราโตะ」 เดิน 2 นาที

(2) ทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 15 นาที
โฮมเพจ http://www.kamonwharf.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลคัมมงวาฟ 083-228-0330

ย้อนกลับ