สถานที่ท่องเที่ยว

อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

1. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

1. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

2. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

2. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

1. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า
2. อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า

อาคารที่เป็นเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์
อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่านี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นและตะวันตกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างเสร็จในยุคไทโช ปีที่4 (ค.ศ.1915)
โครงสร้างคอนกรีตเสริมใยเหล็ก มีทั้งหมด 3 ชั้นบนดิน และชั้นใต้ดินอีก1ชั้น มีหอคอย และดาดฟ้าที่มีสวนญี่ปุ่นและห้องชงชา

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันภายในอาคารเปิดเป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
มีการประดับไฟในยามค่ำคืนอีกที่นี่ด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Nabecho 23-11, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 15 นาที

(2) รถไฟJRลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 7 นาที
→ ลงป้าย「คาราโตะ」 เดิน 1 นาที
โฮมเพจ http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/
ติดต่อสอบถาม อะคิทะบริษัทห้างร้านอาคารศูนย์ข้อมูลชิโมโนโนะเซคิการท่องเที่ยวทีอีแอลเก่า 083-231-4141

ย้อนกลับ