สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าฮานาโอกะ ฮาจิมังงุ

1. ศาลเจ้าฮานาโอกะ ฮาจิมังงุ

1. ศาลเจ้าฮานาโอกะ ฮาจิมังงุ

1. ศาลเจ้าฮานาโอกะ ฮาจิมังงุ

ก่อตั้งขึ้นในปีวาโดที่2 (ค.ศ.709) เพื่ออัญเชิญและบูชาศาลเจ้าอุสะฮะจิมังงุ แห่งบุเซนโนะคุนิ (จังหวัดโออิตะ ปัจจุบัน) มีตั้งแต่ เอกสารที่มีตราประทับของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ,จดหมายโบราณกว่า97ฉบับ หรือแม้แต่ดาบซามูไรขนาดใหญ่

เมืองฮานาโอกะนั้นถือว่าเจริญมั่งคั่งมาก เพราะเป็นทั้งหมู่บ้านพักแรม และเป็นเมืองแห่งวัด ของเส้นทางซันโยโดเก่าในอดีต นี้มีเจดีย์มากมายที่กล่าวกันว่าฟุจิวะระ โนะ คะมะตะริเป็นผู้สร้าง และมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีค่าที่เกี่ยวพันถึงประวัติศาสตร์อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลเจ้าฮานาโอกะ ฮาจิมังงุ ที่ก่อตั้งขึ้นในปีวาโดที่2 (ค.ศ.709) นี้ ที่เป็นเหมือนศาลเจ้าทางประวัติศาสตร์เนื่องจากได้มีการบูชานักรบที่สำคัญเอาไว้ในศาลมากมาย เช่น โออุจิ โยชิทากะ ผู้ทีสามารถรวมประเทศได้ หรือแม้แต่โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นต้น
ปัจจุบัน บริเวณรอบๆนี้ ยังมีภาพของถนนสายโบราณหลงเหลือให้เห็นอยู่เด่นชัด หน้าต่างที่ตกแต่งด้วยลายที่เป็นตารางหรือตาข่ายหรือบ้านเรือนที่ฉาบด้วยปูน และความคึกคักในครั้งอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่

ตำแหน่งที่ตั้ง Suetakekami Ebisucho 400, Kudamatsu City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีชิโมมัทสึ ต่อรถประจำทางประมาณ 15 นาที


(2) รถไฟJRสายกังโทคุ ลงสถานีสุโอฮานาโอกะ เดินประมาณ 10 นาที
โฮมเพจ http://www.hanaokahachimangu.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลฮาจิมังกู ฮานาโอกะ 0833-44-8570

ย้อนกลับ