สถานที่ท่องเที่ยว

รถไฟโทโคะ โทโคะ

1. รถไฟโทโคะ โทโคะ

1. รถไฟโทโคะ โทโคะ

2. รถไฟโทโคะ โทโคะ

2. รถไฟโทโคะ โทโคะ

3. รถไฟโทโคะ โทโคะ

3. รถไฟโทโคะ โทโคะ

1. รถไฟโทโคะ โทโคะ
2. รถไฟโทโคะ โทโคะ
3. รถไฟโทโคะ โทโคะ

เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวที่วิ่งช้าเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะสั้นๆประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างสถานีนิชิคิโจ ถึงสถานีโซซึเคียว ออนเซ็น
ระหว่างทางมีอุโมงค์ คิระคิระยูเมะ ที่ทำให้รู้สึกได้ถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปในอวกาศ

ตำแหน่งที่ตั้ง Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
โฮมเพจ http://nishikigawa.com/index.php
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลการรถไฟนิชิกิงาวะ 0827-72-2002

ย้อนกลับ