สถานที่ท่องเที่ยว

วัดโจเอจิ สวนเซชชู

1. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู

1. วัดโจเอจิ สวนเซชชู

2. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู

2. วัดโจเอจิ สวนเซชชู

3. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู

3. วัดโจเอจิ สวนเซชชู

1. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู
2. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู
3. วัดโจเอจิ  สวนเซชชู

เป็นสวนที่มาสะฮิโระ จากตระกูลโออุจิ รุ่นที่29 ได้สั่งให้จิตรกรนามว่าเซซชู ทำการออกแบบสร้างสวนเมื่อประมาณช่วงกลางสมัยมุโรมาจิ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากวรรณคดีแล้ว ก็ไม่มีหลักฐานที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการก่อสร้างสวนนี้โดยเซซชูแต่อย่างใด จึงยังคงเป็นแค่ตำนานที่บอกต่อๆกันมาเท่านั้น
ที่สวนนี้จะมีบ่อที่ไม่ได้ทาสีตกแต่ง (บ่อชินจิอิเคะ) ถึงเป็นสวนที่มีความเรียบง่ายตามแบบฉบับสวนหินแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าคาเระซันซุย ในยุคสมัยของมุโรมาจิ แต่ก็สามารถมองเห็นได้ถึงศิลปะอันสูงส่ง

ตำแหน่งที่ตั้ง Miyanoshimo 2001, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายยามากุจิ ลงสถานียามากุจิ ต่อรถยนต์ 10 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกยามากุจิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลโจเอจิ 083-922-2272

ย้อนกลับ