สถานที่ท่องเที่ยว

โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

1. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

1. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

2. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

2. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

3. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

3. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

1. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์
2. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์
3. โบสถ์อนุสรณ์ยามากุจิซาเวียร์

โบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สร้างขึ้นเมื่อปีโชวะที่27 (ค.ศ. 1952 ) เพื่อเป็นการรำลึกถึงฟรานซิสซาเวียร์ มิชชันนารีที่เดินทางมายังยามากุจิเมื่อ400ปีที่แล้ว เดิมทีนั้นตัวอาคารได้เกิดไฟไหม้ขึ้นในเดือนกันยายน ปีเฮเซที่3 (ค.ศ. 1991) จึงได้มีการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาดังที่เห็นในปัจจุบัน เมื่อเดือนเมษายน ปีเฮเซที่ 10(ค.ศ. 1998 ) ซึ่งมีรูปร่างของตัวอาคารแบบใหม่ที่ประกอบไปด้วยหอคอยสูง 2 แห่ง ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างอาคารทั้งหมดนี้ให้เป็น「น้ำ」「แสงสว่าง」และ「เต็นท์」

ตำแหน่งที่ตั้ง Kameyamacho 4-1 (Kameyama Park), Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายยามากุจิ ลงสถานียามากุจิ เดิน 15 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกโอโกริ IC ด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที
โฮมเพจ http://www.xavier.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลโบสถ์ที่ระลึกเซเวียร์ยามากุจิ 083-920-1549

ย้อนกลับ