ข้อมูลอีเว้นท์

อะจิซุฟุเระอะอิมะสึริ

1. อะจิซุฟุเระอะอิมะสึริ

อีเว้นท์สิ่งที่ทำด้วยมือของการเข้าร่วมผู้อาศัยที่ทำให้เชื่อมสัมพันธ์ลึกขึ้น มีอีเว้นท์เวทีออกร้านตลาดนัด
นอกจากนั้นเป็นร้านค้าห้องแสดงผลงานศิลปะมุมถนนลด และสิ่งตลาดนัดได้รับการจัด

ตำแหน่งที่ตั้ง ลานหน้าสถานีรถไฟเมืองยามากุจิ จังหวัดยามากุจิ JR อาจิซุถนนสถานี
การเดินทาง (1) เป็นเดิน 1 นาทีจากสถานีอาจิซุ JR
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลอาจิซุพื้นที่ทำการประชุม 0836-65-4127
  • 2. อะจิซุฟุเระอะอิมะสึริ

ย้อนกลับ