ออนเซ็น

ยุโนะออนเซ็น

1. ยุโนะออนเซ็น

1. ยุโนะออนเซ็น

2. ยุโนะออนเซ็น

2. ยุโนะออนเซ็น

3. ยุโนะออนเซ็น

3. ยุโนะออนเซ็น

1. ยุโนะออนเซ็น
2. ยุโนะออนเซ็น
3. ยุโนะออนเซ็น

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามบริเวณแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยาจิกาวะ เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ตำแหน่งที่ตั้ง Yuno, Shunan City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนซันโย ทางออกโทคุยามะนิชิ IC ด้วยรถยนต์ 5 นาที

(2) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีโทดะ ต่อรถประจำทาง 10 นาที

(3) จากสถานีโทคุยามะ ต่อรถประจำทาง 40 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลยุโนะออนเซ็นเรียวคังร้านสหกรณ์ 0834-83-2345

ย้อนกลับ