หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

มาจิโนะพอร์ท(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองเมืองชูนัน)

1. มาจิโนะพอร์ท(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองเมืองชูนัน)

1. มาจิโนะพอร์ท(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองเมืองชูนัน)

1. มาจิโนะพอร์ท(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองเมืองชูนัน)

"มาจิโนะพอร์ท" ทำหน้าที่อย่างครบครัน ทั้งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, แหล่งส่งเสริมของดีประจำท้องถิ่น และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ตำแหน่งที่ตั้ง Minamiginza 1-8, Shunan City, Yamaguchi Prefecture
ติดต่อสอบถาม ท่าเรือศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชูนันทีอีแอลของเมือง 0834-22-8691

ย้อนกลับ