ข้อมูลอีเว้นท์

เทศกาลรุระรุ 315.376

เทศกาลรุระรุ 315.376

ขายผลิตผลการเกษตรการจัดแสดงเอกสารสแตมป์แรลลี่จัดงานที่หลากหลายมุมประสบการณ์เป็นต้นถูกทำเกี่ยวกับเมืองและเชื่อมสัมพันธ์ของหมู่บ้านเกษตรกรรม

ตำแหน่งที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 315 อะบุโจ, เมืองอะบุกุง, จังหวัดยามากุจิเลียบ Route 376 โอะโดะริ *々มะนชูนันนะคะซุทาคาเซะโอชิโอะคะโนะคะมิตำบล กินันโจ
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลหน่วยงานเศรษฐกิจตำบลอาบุโจ 08388-2-3114

ย้อนกลับ