ออนเซ็น

ทาวาระยามะออนเซ็น

1. ทาวาระยามะออนเซ็น

1. ทาวาระยามะออนเซ็น

2. ทาวาระยามะออนเซ็น

2. ทาวาระยามะออนเซ็น

3. ทาวาระยามะออนเซ็น

3. ทาวาระยามะออนเซ็น

1. ทาวาระยามะออนเซ็น
2. ทาวาระยามะออนเซ็น
3. ทาวาระยามะออนเซ็น

เป็นน้ำพุร้อนที่เน้นเรื่องของการบำบัดพักฟื้น ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อการพักฟื้นและแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
มีตำนานเล่าขานกว่าพันปีว่าออนเซ็นแห่งนี้เป็นน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าพระไภษัชยคุรุ(พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาและหยูกยาต่างๆ)เป็นผู้ชี้บอกให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นทราบถึงแหล่งน้ำพุร้อนแห่งนี้

ตำแหน่งที่ตั้ง Tawarayama, Nagato City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายมิเนะ ลงสถานีนางาโทยูโมโตะ ต่อรถประจำทาง 30 นาที
(วิ่งไปทางทาวาระยามะ ลงป้าย「ทาวาระยามะออนเซ็น」)

(2) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีโอซึกิ ต่อรถประจำทาง 60 นาที
(วิ่งไปทางนางาโทชิ ลงป้าย「ทาวาระยามะออนเซ็น」下車)
โฮมเพจ http://tawarayamaonsen.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลทาวารายามะออนเซ็นชื่อที่ลงนามร่วมกันบริษัท 0837-29-0001

ย้อนกลับ