สถานที่ท่องเที่ยว

สึสะฮอร์นเฟลส์

1. สึสะฮอร์นเฟลส์

1. สึสะฮอร์นเฟลส์

2. สึสะฮอร์นเฟลส์

2. สึสะฮอร์นเฟลส์

1. สึสะฮอร์นเฟลส์
2. สึสะฮอร์นเฟลส์

สึสะฮอร์นเฟลส์คือหินแปรไร้ริ้วที่แปรสภาพมาจากโขดหินทรายยุคเทอร์เชียรีและหินดินดานแต่ละชั้นที่ทับถมกันตามแนวชายฝั่งที่ถูกคลื่นทะเลกัดเซาะ การแปรสภาพดังกล่าวเป็นผลมาจากปฏิกริยาความร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดหน้าผาสวยงามที่มีหินสีดำและสีเทาอ่อนสลับชั้นกันไปมา
สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่ตั้ง Susa Koyama Kitakaigan, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันอิน ลงสถานีสุซาเอะ เดิน 90 นาที
(นั่งเรือ30นาที)

(2) รถไฟJRสายหลักซันอิน ลงสถานีสุซาเอะ ต่อรถแท็กซี่ 10 นาที

(3) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะฮิงาชิ JCT ด้วยรถยนต์ 20 นาที
→ จากถนนโอโงโอริฮางิโดโร ทางออกเอโด IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที
(เชื่อมติดกับถนนโอโงโอริฮางิโดโรและJCTสามารถไปเมืองฮางิได้)
→ จากเมืองฮางิ → ไปตามถนนหลวงหมายเลข 191 ด้วยรถยนต์ 50 นาที
(วิ่งเข้าเมืองมิสุดะ, พื้นที่เขตสุซาเอะ)
โฮมเพจ http://kanko.susa.in/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ซุซะ, เมืองฮากิการปะติดปะต่อสำนักงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสาขา 08387-6-2219

ย้อนกลับ