อาหาร, ของฝาก

โคมไฟปลาทอง

1. โคมไฟปลาทอง

1. โคมไฟปลาทอง

1. โคมไฟปลาทอง

Nebuta ของอาโอโมริทำโดยใช้ thin strip of bamboo และกระดาษญี่ปุ่นโดยการบอกใบ้ และถูกบอกว่า ตอนนั้นสีเปลี่ยนด้วยสารย้อมสีของยานาอิจิมะประเพณีสิ่งทอ
ได้ประสบการณ์การผลิตที่ยาไนนิชิกุระในทิวทัศน์บ้านเมืองของกำแพงที่ฉาบปูนสีขาว

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองยานาอิ, จังหวัดยามากุจิ
โฮมเพจ http://www.city-yanai.jp
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานการท่องเที่ยวการค้าและอุตสหกรรมเมืองยานาอิ 0820-22-2111

ย้อนกลับ