อาหาร, ของฝาก

อุยโร

1. อุยโร

1. อุยโร

2. อุยโร

2. อุยโร

3. อุยโร

3. อุยโร

1. อุยโร
2. อุยโร
3. อุยโร

รสชาติที่เป็นตัวแทนเมืองยามากุจิที่ถูกสนิทสนมจากเงินของโออุจิ
ความหวานสุภาพและรสชาติโดดเด่นเฉพาะตัวถูกแสดง setting a high value ของท่ามกลาง master of tea ceremony เป็นของฝากและณ ปัจจุบันณ ปัจจุบันแน่นอน
การประดิษฐ์ที่หลากหลายก็ถูกเพิ่มชาเขียวถั่วแดงรสชาติยุสึเป็นต้น

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองยามากุจิ, จังหวัดยามากุจิ
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลหน่วยงานการท่องเที่ยวเมืองยามากุจิสถานที่ราชการ 083-934-2810

ย้อนกลับ