อาหาร, ของฝาก

ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

1. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

1. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

2. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

2. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

1. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ
2. ลูกชิ้นคามาโบะโคะ

คามาโบโกะทำเป็นครั้งแรกเป็นช่วงกลางของสมัยมุโรมาจิ
ตอนนั้นบดเนื้อปลา และทาบนต้นไผ่บาง และอบ
จากที่ที่เหมือนกับรวงข้าวของโพรงเล็กๆ ในหินตรงนั่นติดกับชื่อของลูกชิ้นคามาโบะโคะสอบถาม และแตก
ทำสิ่งของที่เติมที่บริเวณโดยรอบแผงวงจรในจิคุวะกับคามาโบโกะในในปัจจุบัน
คามาโบโกะของเขตคิตาอุระให้ความสำคัญกับวัสดุเช่น lizard fish หรือ small sea bream กว่าสมัยเอโดะ และวิธีการผลิตที่ยังนั้นในฐานะคามาโบโกะการตกหล่นผัดไม่ซ้ำแบบใครในเขตนี้ไป

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองชิโมโนเซคิเมืองอุเบะเมืองฮากิเมืองนากาโตะเมืองโฮฟุเมืองชูนัน
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลจังหวัดยามากุจิคามาโบโกะ marine products processing industries ร้านสหกรณ์ 0832-58-4797

ย้อนกลับ