สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

1. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

1. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

2. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

2. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

3. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

3. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

1. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ
2. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ
3. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โฮชิโนะ เท็ตสึโระ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ของโฮชิโนะ เท็ตสึโระ นักประพันธ์เพลงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ ถือกำเนิดในเมืองซูโอโอชิมะ โฮชิโนะ เท็ตสึโระเป็นที่รู้จักการประพันธ์เพลงดังหลายเพลง อาทิเช่น "โอโตโคะวะ ซึรัยโยะ", "นามิดะบุเนะ", "อันโคะซึบากิวะ โคยโนะฮานะ", "ซังเฮียขุโระขุจูโกะโหะ โนะ มาร์ช", "เกียวไดบุเนะ"
ภายในตัวอาคาร แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น "โฮชิโนะเธียเตอร์" ที่มีการฉายภาพผลงานบนหน้าจอสกรีนขนาดใหญ่พร้อมดนตรีประกอบ , ส่วนที่เรียกว่า "โฮชิโนะสตูดิโอ" ที่มีการจำลองร้าน "ซากุระอิ" แผงลอยในเขตชินจุกุเมืองโตเกียวที่อาจารย์โฮชิโนะเคยไปแวะเวียนไปบ่อยๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงแผ่นป้ายข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์โฮชิโนะ นอกจากนี้ยังมีมุมอื่นๆให้เที่ยวชมอีกด้วย เช่น "เอ็งกะบ๊อกซ์"(บู๊ทเพลงอมตะ), "โฮชิโนะฮาคุฮินคัง"(ห้องเก้บรวบรมผลงานและรางวัล), "โฮชิโนะซองบาร์

ตำแหน่งที่ตั้ง Oaza Hirano 417-11, Oshima District Suo Oshimacho, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีโอบาทาเกะ ต่อรถประจำทาง 44 นาที
(จากป้ายฮิราโนะ ถึงเลย)

(2) จากทางออกคุกะ IC ด้วยรถยนต์ 60 นาที
โฮมเพจ http://www.hoshino-museum.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลเทะสึโระ โฮะชิโนะอาคารที่ระลึก 0820-78-0365

ย้อนกลับ