ข้อมูลอีเว้นท์

Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

1. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

1. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

2. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

2. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

3. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

3. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

4. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

4. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

1. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์
2. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์
3. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์
4. Fra ซะทะ Fra aloha ซุโอโอชิมะวันเสาร์

ซุโอโอชิมะที่ให้กำเนิดผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศเกาะฮาวาย 3,913 คนในสมัยเมจิ และสายสัมพันธ์กับเกาะฮาวายแข็งแรง จัด Fra ซะทะ Fra อย่างย่อให้สั้นปีนี้วันเสาร์ที่แสดง Fra ต่อหนึ่งสัปดาห์วันเสาร์ เวลาย่างเข้าสู่ฤดูร้อนที่เป็น aloha ช่วยเพลิดเพลินกับ Fra ของใจที่เป็น aloha การทำให้เป็นที่รักปรากฏสู่สายตาที่แต่ละที่จัดงาน

ตำแหน่งที่ตั้ง ที่จัดงานตำบลโอชิมะ, ซุโอ, โอชิมะกุน, จังหวัดยามากุจิเมืองแต่ละที่การสร้างขึ้นพิเศษ
การเดินทาง (1) เป็น 30-60 นาทีรถยนต์จากคุกะ IC ทางด่วนซันโย
ติดต่อสอบถาม บริษัททีอีแอลซุโอโอชิมะสมาคมการท่องเที่ยว 0820-72-2134

ย้อนกลับ