ออนเซ็น

คุซุโนกิ โคโมเรบิโนะซาโตะ

1. คุซุโนกิ โคโมเรบิโนะซาโตะ

1. คุซุโนกิ โคโมเรบิโนะซาโตะ

1. คุซุโนกิ โคโมเรบิโนะซาโตะ

สิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายที่มีอยู่ที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ่อแช่น้ำร้อน 「คุซุคุซุ โนะยุ」
ร้านขายตรงสินค้าทางการเกษตร 「คุซุโนกิ ชิคิไซจิ 」 และร้านอาหารของชาวเกษตรกร 「อะเซลเลีย」,ฟาร์มตัวอย่าง, ฟาร์มที่ให้ลองปลูก

ตำแหน่งที่ตั้ง Oaza Nishimagura 1662-1, Ube City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนซันโย ทางออกโอโนะดะ IC ด้วยรถยนต์ 15 นาที
→ รถไฟJRลงสถานีอุเบะ ต่อรถยนต์ 15 นาที
โฮมเพจ http://www.komorebinosato.net/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลคุซุโนกิโคโมเรบิโนะซาโตะ 0836-67-2617

ย้อนกลับ