ข้อมูลอีเว้นท์

เทศกาล I

เทศกาล I

โดยมีฉากหลังเป็นพื้นที่รอบๆ สะพานคินไทเคียว นอกจากนี้บูธของอาหารเช่นหม้อของขึ้นชื่อของซูชิอิวาคุนิและท้องถิ่น และกรุงผลิตผลและอีเว้นท์บนเวทีปรากฏสู่สายตา

ตำแหน่งที่ตั้ง โยโคยามะ, อิวาคุนิชิ, จังหวัดยามากุจิ
การเดินทาง (1) ใช้เวลา 20 นาทีโดยรถโดยบัสจากสถานีอิวาคุนิ JR สายหลักซันโย
→ เป็นเดิน 3 นาทีจากป้ายรถบัส

(2) 15 นาทีโดยรถโดยบัสจากสถานีชินอิวาคุนิ JR ซันโย ชินคันเซน
→ เป็นเดิน 3 นาทีจากป้ายรถบัส
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลนิติบุคคลอิวาคุนิเด็กหนุ่มอาคารรัฐสภาสำนักเลขาธิการ 0827-23-1177

ย้อนกลับ