หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

1. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

1. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

2. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

2. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

1. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ
2. สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ

เป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น มุมจัดแสดง พักผ่อน ให้ข้อมูล รวมถึงมุมจำหน่ายของฝากและของดีประจำถิ่น ตลอดจนร้านอาหาร ฯลฯ ให้บริการข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
อยู่ใกล้กับศาลโฮฟุเท็นมังกู, วัดชูโอโคคุบุนจิ และสวนตระกูลโมริ ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่มีชื่อต่างๆได้อย่างสะดวก คุณสามารถใช้ที่นี่เป็นจุดออกตัวของการเดินทางท่องเที่ยว หรือจะใช้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างเดินการเดินทางก็ย่อมได้

ตำแหน่งที่ตั้ง Matsuzakicho 1-20, Hofu City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJR ลงสถานีโฮฟุ ต่อรถยนต์ 5 นาที

(2) รถไฟJR ลงสถานีโฮฟุ เดิน 15 นาที
โฮมเพจ http://www.umeterasu.jp/
ติดต่อสอบถาม การโทรศัพท์ที่ส่องมายังบ๊วยเมืองโฮฟุมาจิโนะเอคิ 0835-28-0500

ย้อนกลับ