ยามากุจิ, โฮฟุ

มิตาจิริ โอะฟุนาการะอะโตะ
(โรงเก็บเรือในมิตาจิริ)
คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ
 • คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ เป็นห้องอาบน้ำหินที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักบุญโจเกนเพื่อใช้เป็นที่พักฟื้นร่างกายให้กับคนงาน โดยใช...
วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ใช้ไม้ที่ผ่าเป็นซักๆหยาบๆด้วยขวาน ผสมกลมกลืนกับรูปแบบการสร้างวัดแบบง่ายที่มีก...
ซากโบราณซูโอโคะขุกะอะโตะ
 • ซากโบราณซูโอโคะขุกะอะโตะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ซากโบราณซูโอโคะขุกะอะโตะเคยเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการซึ่งทำหน้าที่บริหารปกครองแคว้นซูโอ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการส...
ศูนย์การเรียนรู้ยามากุจิ ฟุรุซาโตะ เด็นโช โซโก เซ็นเตอร์ / ทดลองศิลปะลงรักปิดทองโออุจิ
มิทาจิริโอฉะยะ (เออุนโซ)
 • มิทาจิริโอฉะยะ (เออุนโซ)
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • โอฉะยะ หมายถึง ที่พำนักสำหรับไดเมียวจากแคว้นต่างเวลามาประจำที่เอโดะตามระบบซังคินโคไตหรือเวลาตรวจลาดตระเวณภายในอาณาเ...
พิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดยามากุจิ
ความสุขโฮฟุเท็มมังกูเทพเจ้าเทศกาลเทศกาลการไม่ใส่เสื้อผ้าโบ
วัดซูโอโคคุบุนจิ
 • วัดซูโอโคคุบุนจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่มีการจัดตั้งโคคุบุนจิ(วัดประจำจังหวัด)ขึ้นในแคว้นต่างๆตามพระราชดำรัสของจักรพรรดิโชมุ...
เทศกาลใหญ่วะชิบะระฮาจิมังกูชินจิยาบุซาเมะ
3 / 10 << 1 2 3 4 5 ... >>