ยามากุจิ, โฮฟุ

มิตาจิริ โอะฟุนาการะอะโตะ
(โรงเก็บเรือในมิตาจิริ)
วัดริวฟุคุจิ (พิพิธภัณฑ์ของโออุจิ)
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟชินยามากุจิ
สวนสาธารณะคุสะยามะ
 • สวนสาธารณะคุสะยามะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ลานหญ้ากว้างตั้งอยู่บนเนินเขา โดดเด่นด้วยโลเคชั่นและทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่มองเห็นได้ 360 องศา มีต้นซากุระขึ้นเรีย...
แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • มีต้นซากุระเรียงรายตามริมสองฝั่งของแม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ ยาวประมาณ600เมตรไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงฤดูที่มีซากุระเบ่...
วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ใช้ไม้ที่ผ่าเป็นซักๆหยาบๆด้วยขวาน ผสมกลมกลืนกับรูปแบบการสร้างวัดแบบง่ายที่มีก...
"อิกุระโนะยากาตะ" แห่งเมืองอะจิสึ 
บ้านโบราณของตระกูลนาคากาวะ
สะพานมาสึซึคิรันกันบาชิ
 • สะพานมาสึซึคิรันกันบาชิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นสะพานข้ามแม่น้ำอิริกาวะที่ไหลผ่านระหว่างนาเกลือช่วงกลางยุคเอโดะ สมัยก่อนมีทั้งหมด 9 สะพาน แต่ปัจจุบันมีเพียงสะพ...
ซากวัดเรียวอุนจิ ร่องรอยของโออุจิ
ซากปราสาทชิคิยามะโจ
 • ซากปราสาทชิคิยามะโจ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ปราสาทชิคิยามะโจตั้งอยู่บนภูเขายาฮาซึดาเคะในเขตมุเระ เมืองโฮฟุ สมัยก่อนมีการสร้างวัดเค็นคันจิ ขึ้นมาในบริเวณนี้ จึ...
3 / 10 << 1 2 3 4 5 ... >>