ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ

สะพานซึโนชิมะ
 • สะพานซึโนชิมะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • สะพานสึโนชิมะโอฮาชิได้เปิดใช้ในปีค.ศ.2000 เป็นหนึ่งในสะพานข้ามไปยังเกาะที่เปิดให้วิ่งฟรีเหมือนถนนธรรมดาทั่วไป และเป...
ทำ และวางช่องแคบสิ่งของการไอไว้บน (หิ้งบูชา)
อาคิโยชิโด
 • อาคิโยชิโด
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นที่อยู่ที่เชิงเขาอาคิโยชิได ปากทางเข้าถ้ำสูง 24 เมตร, กว้าง 8 เมตร และภายใน...
อาคิโยชิได
 • อาคิโยชิได
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ที่ราบสูงที่ก่อตัวเป็นแผ่นดินรูปแอ่งล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่มีความสูงราว 500-600 เมตร ที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้ำท...
Akamajingu Shrine
 • Akamajingu Shrine
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้แก่นิอิโนะอามะที่อุ้มจักรพรรดิน้อยอันโตกุกระโดดลงทะเลในยุทธนาวีที่ดันโนะอุระ...
เทศกาลสวนโคะชิโอะอาซาเลีย
 • เทศกาลสวนโคะชิโอะอาซาเลีย
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • อีเว้นท์บนเวทีโมจิมาคิออกร้านของตลาดนัดหลายประเภทถูกจัดขึ้น ขณะต้นอาซาเลียโคะบะสิ่วน้ำลายของประมาณ 50,000 เล่มเบ่งบ...
สถานที่ตั้งแคมป์สึโนชิมะโอฮามะ
หอชมวิวภูเขาฮิโนะยามะ
 • หอชมวิวภูเขาฮิโนะยามะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ภาพวิวทิวทัศน์ที่ชมจากจุดชมวิวฮิโนะยามะมีความงดงามยิ่งนัก สามารถมองเห็นเกาะน้อยใหญ่ที่ลอยอยู่ในคัมมงไคเคียวและฮิบิค...
น้ำร้อนของชินซะคุธรรมชาติเรดอนออนเซ็น
ดอกฟุจิมะซะจิ Park / ยาว
 • ดอกฟุจิมะซะจิ Park / ยาว
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ปีนบันไดหินดำเนินต่อไปของอุโมงค์ของดอกฟุจิ ก็แหงนมองคะซังเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สถิตของเทพเจ้า และเป็นสวนสาธารณะท...
1 / 137 1 2 3 4 5 ... >>