ฮางิ, นากาโตะ

Matsuya Ryokan
  • Matsuya Ryokan
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • ทาวารายามะออนเซ็นคับคั่งไปด้วยลูกค้าการรักษาของการพำพักอยู่ระยะเวลายาวนานที่สถานบำบัดรักษาโดยการแช่น้ำพุร้อนจากสมัย...
115 / 115 << ... 111 112 113 114 115