อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน

อุไค แห่งสะพานคินไตเคียว
 • อุไค แห่งสะพานคินไตเคียว
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ชมการจับปลาในแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ใช้นกกาน้ำที่เรียกว่า อุไค บนเรือนแพในเทศกาลแห่งฤดูร้อนแห่งสะพานคินไตเคียว เพื...
เวิร์คชอปการทอผ้ายานาอิจิมะ
 • เวิร์คชอปการทอผ้ายานาอิจิมะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิม “ยานาอิจิมะ” นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยเอโดะ และได้กลายเป็นสิ่งทอที่หาได้ยากในสมัยไทโช...
พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเมืองยานาอิ
 • พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเมืองยานาอิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • สำหรับตัวอาคาร มีการนำของเดิมที่สร้างขึ้นในปีเมจิที่ 40 มาใช้ทั้งอย่างนั้น รูปโฉมสไตล์ย้อนยุคทำจากหิน ถ่ายทอดลักษณะ...
สถานที่ท่องเที่ยวคุดะมะสึ-ศูนย์แลกเปลี่ยนอุตสาหกรรม (นักสำรวจดวงดาวแห่งคุดะมะสึ)
โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังความร้อนของบริษัท Chugoku Electric Power/ Energia land
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะ
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่ากำแพงสีขาวของยานาอิ เป็นโกดังกำแพงสีขาวที่มีการสันนิษฐานว่าสร้างข...
พิพิธภัณฑ์โชกะฮาคุบุซึคังมุโรยะโนะโสะ (เครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตของตระกูลโอดะ / ข้อมูลร้านค้า / บ้านในเมืองร้านค้า)
โรงงานผลิตขนมคาชิโนกิ
 • โรงงานผลิตขนมคาชิโนกิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ที่คุณสามารถชมกระบวนการผลิตขนมตั้งแต่ต้นจบจบผ่านกระจก นอกจากนี้ยังมีส่วนของร้านจำหน่ายที่สามารถเลือกซื้อขนมได้หลากห...
พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
พิพิธภัณฑ์เก็ตโช
 • พิพิธภัณฑ์เก็ตโช
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ตั้งอยู่ในเขตวัดเมียวเอ็นจิเมืองยานาอิ ที่นี่จัดแสดงผลงานต่างๆ เช่น ภาพวาดและอักษรที่เขียนด้วยพู่กัน, ภาพวาดบนแผ่นไ...
13 / 13 << ... 9 10 11 12 13