อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน

รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวที่วิ่งช้าเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะสั้นๆประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างสถานีนิชิคิโจ ถึ...
มิคะวะ มู วัลเล่ย์ การผจญภัยในอาณาจักรใต้ดิน
เกาะคาซาโดะ
 • เกาะคาซาโดะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • แนวชายฝั่งทะเลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเซโตะในทั่วทุกเกาะ มีผู้คนเข้าออกเกาะตลอดเวลา และมีโขดหิ...
ศาลเจ้าฮานาโอกะฟุคุโตคุ อินาริ
 • ศาลเจ้าฮานาโอกะฟุคุโตคุ อินาริ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นศาลอินาริ ไดเมียวจินที่แรกแห่งชุชเซน ฮานาโอกะ เป็นศาลที่มาขอให้เกิดความโชคดีที่มีสุข ยกเว้นเรื่องอัคคีภัยและโจร...
น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้ายุโนะออนเซ็น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนากิสะ
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนากิสะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ในทัชชิ่งพูล คุณสามารถสัมผัสสิ่งมีชัวิตได้ทะเลได้ อาทิเช่น ปลาฉลาม, ปลากระเบน, ดาวทะเล, ปลิงทะเล, ปลาหมึกยักษ์ และป...
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ไคเท็น
 • พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ไคเท็น
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงภาพลายเซ็นและข้าวของเครื่องใช้ของผู้ล่วงลับรวมทั้งสิ้นประมาณ 1000 รายการ คุณสามารถมองเห็นฐา...
เทศกาลชินเมะอิ, คะมิโนะเซะคิ
 • เทศกาลชินเมะอิ, คะมิโนะเซะคิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เทศกาลที่พูดโอ้อวดประเพณีมากกว่า 400 ปีที่อุระเคะอิสึกิที่เป็น branch family ของบ้านโคะบะยะคะวะอพยพไปที่ในฐานะผู้คร...
ศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้ มารุตะมุระ
 • ศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้ มารุตะมุระ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ภายด้านใน มีบังกะโลสำหรับพักแรมค้างคืนที่สร้างจากไม้ซุง โดยมีทั้งรถบัส และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆติดตั้งไว้เรียบร้อ...
ถนนไคโช โอโดริ
 • ถนนไคโช โอโดริ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • มุโรสึมิ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญสำหรับเส้นทางเดินเรือแห่งทะเลเซโตะใน ตั้งแต่สมัยโบราณ หันหน้าเข้าสู่อ่...
3 / 13 << 1 2 3 4 5 ... >>