ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ

อาศรมโทเกียวอัน
 • อาศรมโทเกียวอัน
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • สร้างเพื่อเป็นที่รำลึกถึงวิญญาณของทาคาสุกิ ชินสะคุ ที่ถูกฝังอยู่ที่ชิมิสุยามะในเขตโยชิดะที่เคยเป็นฐานทัพของกองทหารอ...
อากิโยชิได ซาฟารีแลนด์
 • อากิโยชิได ซาฟารีแลนด์
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • สวนสัตว์ที่คุณสามารถชมบรรดาสัตว์และวิถีชีวิตในป่าได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถดูสัตว์ป่าที่ด...
อุโมงค์ทางเดินคัมมง
 • อุโมงค์ทางเดินคัมมง
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • อุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู เริ่มก่อสร้างเมื่อปีโชวะที่ 11 (ค.ศ.1936) แต่ได้หยุดการก่อสร้างไ...
ทำ และวางช่องแคบสิ่งของการไอไว้บน (หิ้งบูชา)
สวนองุ่นนิอิคันโค
 • สวนองุ่นนิอิคันโค
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ที่นี่มีการปลูกองุ่นหลากหลายพันธุ์ สามารถทดลองเก็บองุ่นได้
คาวาระโซบะ
 • คาวาระโซบะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ถูกสนิทสนมเป็นการทำขึ้นเป็นพิเศษของจังหวัดยามากุจิส่วนใหญ่คาวาตานะออนเซ็น พอถูกตำนาน ที่ว่าทหารที่ล้อมรอบ Kumamoto...
ร้านขายเต้าหู้จากจิเซจิออนเซ็น
 • ร้านขายเต้าหู้จากจิเซจิออนเซ็น
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ใช้ถั่วเหลืองที่ปลูกภายในประเทศ 100% จาก「จิเซจิออนเซ็น / คามิโนยุ」อันเป็นบ่อน้ำพุร้อนลับของเจ้าเมืองโคโตะ ที่มีประว...
น้ำตกชูโฮชิระอิโตะโนะทาคิ
 • น้ำตกชูโฮชิระอิโตะโนะทาคิ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • น้ำตกแห่งนี้มีความสูง 30 เมตร กว้าง 10 เมตร น้ำที่ไหลผ่านผิวของแผ่นหินดูคล้ายกับด้ายสีขาว(ชิระอิโตะ) จึงเป็นที่มาขอ...
ศาลเจ้าฟุคุโตคุ อินาริ
 • ศาลเจ้าฟุคุโตคุ อินาริ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • มักจะมีผู้ศรัทธาเรียกที่นี่ว่า โอะอินาริซัง แห่งอินุนากิ เป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดั่งปรากฏในเพลงขับร...
สวนสาธารณะริวโอซัง(ภูเขาริวโอ)
 • สวนสาธารณะริวโอซัง(ภูเขาริวโอ)
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • จุดชมวิวบนยอดเขาสูง 136 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่สามารถมองเห็นทิวเขาชิโกกุและคิวชูอยู่ไกลๆ นอกจากเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาด...
4 / 13 << ... 2 3 4 5 6 ... >>