ยามากุจิ, โฮฟุ

ไซโคเท เมืองยามากุจิ
 • ไซโคเท เมืองยามากุจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ร้านอาหาร "ไซโคเท" ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1877 ได้ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและ...
ร่องรอยประวัตศาสตร์โฮฟุเท็นมังกูไดเซ็นโบ
มิทาจิริโอฉะยะ (เออุนโซ)
 • มิทาจิริโอฉะยะ (เออุนโซ)
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • โอฉะยะ หมายถึง ที่พำนักสำหรับไดเมียวจากแคว้นต่างเวลามาประจำที่เอโดะตามระบบซังคินโคไตหรือเวลาตรวจลาดตระเวณภายในอาณาเ...
จินริวเท
 • จินริวเท
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นหอประชุมของเหล่าผู้รักชาติช่วงฟื้นฟูพระราชอำนาจสมัยเมจิ ถูกนำใช้ในการประชุมลับของกลุ่มพันธมิตรแคว้นซะสึมะและแคว...
แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • มีต้นซากุระเรียงรายตามริมสองฝั่งของแม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ ยาวประมาณ600เมตรไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงฤดูที่มีซากุระเบ่...
คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ
 • คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • คิชิมิ โนะ อิชิบุโระ เป็นห้องอาบน้ำหินที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักบุญโจเกนเพื่อใช้เป็นที่พักฟื้นร่างกายให้กับคนงาน โดยใช...
ศาลเจ้าทามาโนะโอยะ ศาลเจ้าลำดับสูงของแคว้นชูโฮ
บ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า (ยุดะออนเซ็น)
คันซากุระแห่งเกาะมุโคชิมะเมืองโฮฟุ
สะพานมาสึซึคิรันกันบาชิ
 • สะพานมาสึซึคิรันกันบาชิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นสะพานข้ามแม่น้ำอิริกาวะที่ไหลผ่านระหว่างนาเกลือช่วงกลางยุคเอโดะ สมัยก่อนมีทั้งหมด 9 สะพาน แต่ปัจจุบันมีเพียงสะพ...
3 / 11 << 1 2 3 4 5 ... >>