ยามากุจิ, โฮฟุ

หอกลาง,สถานที่กราบไหว้สักการะ,ประตูโรมง และอาคารที่ทำการ ของไอโอะ โช ฮาจิมังงุ
"อิกุระโนะยากาตะ" แห่งเมืองอะจิสึ 
บ้านโบราณของตระกูลนาคากาวะ
ร่องรอยประวัตศาสตร์โฮฟุเท็นมังกูไดเซ็นโบ
สถานีรถไฟมาจิโนะเอคิเมืองโฮฟุ อุเมเทราสุ
พิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดยามากุจิ
มิตาจิริ โอะฟุนาการะอะโตะ
(โรงเก็บเรือในมิตาจิริ)
ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและเยาวชนโทคุจิเมืองยามากุจิ   "นันไดมง"
ซากปราสาทชิคิยามะโจ
  • ซากปราสาทชิคิยามะโจ
  • ยามากุจิ, โฮฟุ
  • ปราสาทชิคิยามะโจตั้งอยู่บนภูเขายาฮาซึดาเคะในเขตมุเระ เมืองโฮฟุ สมัยก่อนมีการสร้างวัดเค็นคันจิ ขึ้นมาในบริเวณนี้ จึ...
วัดริวฟุคุจิ (พิพิธภัณฑ์ของโออุจิ)
ทดลองสวมชุดกิโมโนที่ไซโคเท เมืองยามากุจิ
4 / 10 << ... 2 3 4 5 6 ... >>