ยามากุจิ, โฮฟุ

เทศกาลใหญ่วะชิบะระฮาจิมังกูชินจิยาบุซาเมะ
วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • วัดกะจิรินจิ ยะคุชิโด
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ใช้ไม้ที่ผ่าเป็นซักๆหยาบๆด้วยขวาน ผสมกลมกลืนกับรูปแบบการสร้างวัดแบบง่ายที่มีก...
ศูนย์การเรียนรู้ยามากุจิ ฟุรุซาโตะ เด็นโช โซโก เซ็นเตอร์ / ทดลองศิลปะลงรักปิดทองโออุจิ
โรงแรมธุรกิจคิราคุ ยุดะ ออนเซ็น
สถานีริมทาง 「ไอโอะ」
 • สถานีริมทาง 「ไอโอะ」
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • สถานีริมทาง 「ไอโอะ」 ในเขตไอโอะที่รู้จักกันดีในฐานะพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งคุรุมะเอบิ มีลักษณะพิเศษคือมีอาค...
คิซึเนะ โนะ อะชิอะโตะ
 • คิซึเนะ โนะ อะชิอะโตะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ "อาหาร" และ "ของฝาก" อาทิเช่น ยุดะออนเซ็น, สถานที่ท่องเที...
สุสานโบราณคุรุมะซึ
 • สุสานโบราณคุรุมะซึ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นสุสานโบราณที่มีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นช่วงกลางศตวรรษที่ 6 มีห้องที่สร้างจากหินตั้งอยู่ทั้งบริ...
วัดคิโยมิซุ
 • วัดคิโยมิซุ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • จากประวัติของวัด ซึ่งกล่าวไว้ว่ามีการก่อตั้งวัดเมื่อปีแรกของยุคไดโด (ค.ศ. 806) เป็นวัดของนิกายชินงอนที่มีการบูชาพระ...
วัดริวโซจิ
 • วัดริวโซจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นวัดเก่าในนิกายชินงอนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกเมืองโยชิกิ มีพระพุทธรูปพระไดนิจิเนียะไร (พระไวโรจนพุทธะ)ในท่านั่งประ...
ศาลเจ้าคาสุกะ
 • ศาลเจ้าคาสุกะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • กล่าวกันว่าตระกูลฟุจิวาระที่โยกย้ายตำแหน่งมาในฐานะผู้สำเร็จราชการของแคว้นชูโอนั้น ได้ทำการบวงสรวงแบ่งวิญญาณเทพของศา...
5 / 10 << ... 3 4 5 6 7 ... >>