ยามากุจิ, โฮฟุ

การเดินเล่นภูเขาการบ่นการปฏิรูป
 • การเดินเล่นภูเขาการบ่นการปฏิรูป
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เนื้อหาใหม่ปรากฏขึ้นในการเดินเล่นบริเวณรอบๆ แม่น้ำอิจิโนะซากะ ไม่เพลิดเพลินกับ " " การปฏิรูปการเดินเล่นที่แตกต่างก...
เทศกาลดอกอาซาเลีย
 • เทศกาลดอกอาซาเลีย
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • บริเวณฮาจิมังกู อุซะมีสวนดอกอาซาเลีย และของภูมิภาครูปร่างที่สวยแบบอ่อนๆ ของดอกอาซาเลียที่เบ่งบานที่บริเวณโดยรอบแจ้ง...
อาคารที่ระลึกโอะกะอิ โมริ
 • อาคารที่ระลึกโอะกะอิ โมริ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • จบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวที่ 20 ปี และเดินหน้าไปสู่แพทย์ทหารลำดับสูงสุด และโอะกะอิ โมริเป็นมีชื่อเสียงใน...
ประตูทางเข้ายามากุจิหน่วยงานราชการแคว้นเก่า
ไซโกเทเมืองยามากุจิ
 • ไซโกเทเมืองยามากุจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นดีไซโคเทที่ก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2420 เกิดชีวิตใหม่ในฐานะสถานที่ของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที...
อาหารรถยนต์กุ้ง
 • อาหารรถยนต์กุ้ง
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ไอโอเมืองยามากุจิกินกุ้งคุรุมะได้ผ่านตลอดปีที่แหล่งกำเนิดการเพาะเลี้ยงกุ้งคุรุมะการค้าขายสินค้า ถึงเป็นกุ้งคุรุมะท...
หลุมศพโอมุระ มาซุจิโร
 • หลุมศพโอมุระ มาซุจิโร
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • โอมุระ มาซุจิโรเรียนเกิด Dutch learning ยารักษาโรคจาก medical doctor ของหมู่บ้านอำเภอ โยะชิคิกุงซุเซ็นจิซุเซะนจิ, ย...
เดินไปเมืองในมือข้างเดียวที่แผนที่เก่ากันเถอะตอนยามากุจิ
รอยสุโอ land which a provincial governor rules over
 • รอยสุโอ land which a provincial governor rules over
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • สถานที่ราชการโคะคุฟุรอยสุโอ land which a provincial governor rules over ครองการจัดการของประเทศซุโอถูกวาง สถานที่ที...
ต้นอาซาเลียถนนทางเดินแม่น้ำซาบะ left bank อาซาเลีย
5 / 124 << ... 3 4 5 6 7 ... >>