สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกประเภท

 

วัดอามิดาจิ วัดสาขาของวัดโทได
 • วัดอามิดาจิ วัดสาขาของวัดโทได
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในแหล่งทัศนียภาพงดงามของฟุชิมูเระซากาโมโตะ บริเวณตีนเขาโอฮิระยามะ และเป็นวัดสาขาของวัดโทไดใน...
ปราสาทอิวาคุนิ
 • ปราสาทอิวาคุนิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นปราสาทของคิคคาวะ ฮิโรอิเอะเจ้าเมืองแห่งแคว้นคิคคาวะคนแรก สร้างขึ้นในยุคเคโจ ปีที่13 (ค.ศ.1608) ปัจจุบัน ปราสาท...
อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า
 • อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่า
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • อาคารที่เป็นเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์ อาคารอะคิตะ โชไค หลังเก่านี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นและตะวันตกที่เป...
แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • แม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • มีต้นซากุระเรียงรายตามริมสองฝั่งของแม่น้ำอิจิโนะซากะคาวะ ยาวประมาณ600เมตรไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงฤดูที่มีซากุระเบ่...
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ ไคเคียวคัง
พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติคุโรอิวะเคียว
หุบเขาจะคุจิเคียว
 • หุบเขาจะคุจิเคียว
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • ประกอบไปด้วยหุบเขาสองหุบ คือ หุบเขาอินุโมโดชิเคียว อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำอุสะ มีต้นกำเนิดจากภูเขาจะคุจิ ภูเขาที่สูง...
บ่อน้ำเบ็บปุเบ็นเท็น
 • บ่อน้ำเบ็บปุเบ็นเท็น
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • บ่อน้ำแห่งนี้คือน้ำพุที่ผุดขึ้นมาจากตาน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของภูมิประเทศแบบคาสต์(เป็นลักษณะของหินปูนที่ถูกน้...
อุโมงค์ทางเดินคัมมง
 • อุโมงค์ทางเดินคัมมง
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • อุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมระหว่างเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู เริ่มก่อสร้างเมื่อปีโชวะที่ 11 (ค.ศ.1936) แต่ได้หยุดการก่อสร้างไ...
สวนฮิโนยามะ
 • สวนฮิโนยามะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • จุดที่มองเห็นได้ทั้งช่องแคบคันมง, เมืองชิโมโนะเซกิและโมจิ (คิตะคิวชูปัจจุบัน) และยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการ...
5 / 28 << ... 3 4 5 6 7 ... >>