ข้อมูลอีเว้นท์

ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ

ทำ และวางช่องแคบสิ่งของการไอไว้บน (หิ้งบูชา)
เทศกาลสวนโคะชิโอะอาซาเลีย
 • เทศกาลสวนโคะชิโอะอาซาเลีย
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • อีเว้นท์บนเวทีโมจิมาคิออกร้านของตลาดนัดหลายประเภทถูกจัดขึ้น ขณะต้นอาซาเลียโคะบะสิ่วน้ำลายของประมาณ 50,000 เล่มเบ่งบ...
การเดินเรือหิ่งห้อยเรือครั้งแรกในญี่ปุ่น
เทศกาลหิ่งห้อยของโทโยตะ
 • เทศกาลหิ่งห้อยของโทโยตะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ตอนหิ่งห้อยเก็นจิ pastime that gives poetic charm ของต้นฤดูร้อนเริ่มให้ดูรัมบุ เทศกาลโทโยตะหิ่งห้อยที่เป็นอีเว้นท์ข...
ไหลซุยจินสวนสาธารณะโซเมน
 • ไหลซุยจินสวนสาธารณะโซเมน
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เป็นตีนเขาทางตะวันออกของโทะบิยะมะห่านป่าสวนสาธารณะธรรมชาติสวยของทิวทัศน์ธารภูเขาอากาศเย็นที่ทางบนภูเขาในวัดโอะฟุคุเ...
เทศกาลอาซาเลีย
 • เทศกาลอาซาเลีย
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • การแสดงผลงานตลาดนัดและการเรียนรู้ช่วงชีวิตงานการแสดงศิลปะการแสดงถูกจัด ขณะต้นอาซาเลีย 2,500 หุ้นฮิระโดะสึสึจิเป็นต้...
เทศกาลกรุงชินคะวะ
 • เทศกาลกรุงชินคะวะ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • กรุง farming implements เนื่องจากการสร้างสึเซะศาลเจ้าในปีพ.ศ. 2341 อยู่บริเวณรอบๆ ศาลเจ้าถูกทำกับเริ่ม และเป็นเทศกา...
เทศกาลชินทะ*
 • เทศกาลชินทะ*
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เป็นเทศกาลขนบธรรมเนียมประเพณีจัดขึ้น in remembrance of ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณชินทะ* ที่คุ้นเคยที่ชินทะ*บุสึโกข...
ทำ และการเดินทางสิ่งของการไอเด็กหญิงรณรงค์
เทศกาลปลาปักเป้าโคมไฟ
 • เทศกาลปลาปักเป้าโคมไฟ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เพื่อพูดกับชิโมโนโนะเซคิพูดถึงปลาปักเป้า ปลาปักเป้า กลายเป็นคำสรรพนามของชิโมโนโนะเซคิพัดพูดถึงชิโมโนโนะเซคิ ให้เข้...
1 / 19 1 2 3 4 5 ... >>