ออนเซ็น

ฮางิ, นากาโตะ

ยุโมะโตะ
 • ยุโมะโตะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • เมืองน้ำพุร้อนอันเงียบสงบตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอโตะซึเระกาวะ มีชื่อเสียงว่าเป็นน้ำพุร้อนศักดิ์สิทธิ์ เหมาะกับการมาพ...
คิวะโดะออนเซ็น (ศูนย์แลกเปลี่ยนคิวะโดะออนเซ็น)
ทาวาระยามะออนเซ็น
 • ทาวาระยามะออนเซ็น
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • เป็นน้ำพุร้อนที่เน้นเรื่องของการบำบัดพักฟื้น ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อการพักฟื้นและแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส...
ศูนย์ชุมชมยุเม็งฟุเระไอเซ็นเตอร์
ฮากิ อะบุกาวะออนเซ็น ฟุเระไอไคคัง
 • ฮากิ อะบุกาวะออนเซ็น ฟุเระไอไคคัง
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • สถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนแบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำอะบุกาวะโอบล้อมด้วยน้ำที่อุมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยง...
แหล่งน้ำพุร้อนฮากิ
 • แหล่งน้ำพุร้อนฮากิ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ที่แหล่งน้ำพุร้อนฮากิ คุณจะได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศของเมืองหน้าปราสาทฮากิแบบดั้งเดิม ทัศนียภาพที่งดงาม และอาหารทะเลจ...
น้ำพุร้อนเพื่อการพักผ่อน ทามะกาวะออนเซ็น