อาหาร, ของฝาก

เลือกประเภท

ของฝาก

เคลือบโออุจิ
 • เคลือบโออุจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ลายภาพวาดสง่าผ่าเผยทิ้งส่วนที่เหลืออยู่มีชื่อของวัฒนธรรมโออุจิที่พูดโอ้อวดความสำเร็จโดยประมาณ 600 ปีก่อนไว้และของที...
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหินอ่อนสินค้างานฝีมือหินโมรา
เครื่องปั้นดินเผาฮางิ
 • เครื่องปั้นดินเผาฮางิ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • อุตสาหกรรมศิลป์ประเพณีที่เป็นตัวแทนของจังหวัดยามากุจิที่เครื่องปั้นดินเผาฮางิที่ชนะชื่อเสียงสืบทอด *กิของ Rhee Dyna...
ส้มนัตสึ
 • ส้มนัตสึ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • เพื่อช่วยเหลือ family with samurai antecedents ที่สูญเสียศิลปะของการดำเนินชีวิต เริ่มที่ทั้งประเทศ และ Takamasa วงศ...
ปลาหมึกเคน Saki
 • ปลาหมึกเคน Saki
 • ปลาหมึกเคน Saki ที่ความหวานทนก็ถูกเรียกว่าพระราชินีของปลาหมึกด้วย wall thickness อย่างนุ่มๆ ประทับตราเดินหน้าที่แต่...
อุยโร
 • อุยโร
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • รสชาติที่เป็นตัวแทนเมืองยามากุจิที่ถูกสนิทสนมจากเงินของโออุจิ ความหวานสุภาพและรสชาติโดดเด่นเฉพาะตัวถูกแสดง setting...
ลูกชิ้นคามาโบะโคะ
 • ลูกชิ้นคามาโบะโคะ
 • คามาโบโกะทำเป็นครั้งแรกเป็นช่วงกลางของสมัยมุโรมาจิ ตอนนั้นบดเนื้อปลา และทาบนต้นไผ่บาง และอบ จากที่ที่เหมือนกับรวง...
โคมไฟปลาทอง
 • โคมไฟปลาทอง
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • Nebuta ของอาโอโมริทำโดยใช้ thin strip of bamboo และกระดาษญี่ปุ่นโดยการบอกใบ้ และถูกบอกว่า ตอนนั้นสีเปลี่ยนด้วยสารย้...
ร้านขายเต้าหู้จากจิเซจิออนเซ็น
 • ร้านขายเต้าหู้จากจิเซจิออนเซ็น
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ใช้ถั่วเหลืองที่ปลูกภายในประเทศ 100% จาก「จิเซจิออนเซ็น / คามิโนยุ」อันเป็นบ่อน้ำพุร้อนลับของเจ้าเมืองโคโตะ ที่มีประว...
โจชูคุโรคาชิวะ
 • โจชูคุโรคาชิวะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • native chicken จังหวัดยามากุจิการผลิตต้นฉบับ ส่งสีเฉพาะของพื้นที่ไปสาเหตุในไก่สีดำต้นโอ๊ก และ native chicken ที่จา...