อาหาร, ของฝาก

ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ

โคมไฟปลาทอง
 • โคมไฟปลาทอง
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • Nebuta ของอาโอโมริทำโดยใช้ thin strip of bamboo และกระดาษญี่ปุ่นโดยการบอกใบ้ และถูกบอกว่า ตอนนั้นสีเปลี่ยนด้วยสารย้...
โรงงานผลิตสินค้าโทะมิทะเคลือบโออุจิ
เตาเผาอะซะฮิยอดเขา
ห้างหุ้นส่วนบริษัทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนากามุระ
การเผาเครื่องเคลือบดินเผาโชคดีธูปเตาเผาอิวาคุนิ
เตาเผาคุณฮางิ
 • เตาเผาคุณฮางิ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ●สินค้าที่จำหน่าย ชุดน้ำชา/แจกัน/ชุดภาชนะดื่มเหล้า
เตาเผาปราสาทฮากิ
 • เตาเผาปราสาทฮากิ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ●เครื่องปั้นดินเผาฮางิการจัดการสินค้าสังเกตการณ์เตาเผาชุดน้ำชา/แจกัน/ชุดภาชนะดื่มเหล้า) การขึ้นไปข้างบนได้
ตุ๊กตาไม้โคเคชิโออุจิ
 • ตุ๊กตาไม้โคเคชิโออุจิ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ●ตุ๊กตาไม้โคเคชิการจัดการสินค้าโออุจิ เป็นตุ๊กตาไม้โคเคชิธรรมดาทำให้เศษของที่ไม่มีประโยชน์มีชีวิตอยู่ในฐานะพร้อมด้...
เตาเผาชิโรยามะ
 • เตาเผาชิโรยามะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • เป็นความเป็นไปได้เวิร์คชอปทำเครื่องปั้นดินเผาฮากิ ●สินค้าที่จำหน่าย ชุดน้ำชา/แจกัน/ชุดภาชนะดื่มเหล้า
ภูเขา Shofu ผลรวมการเผาเครื่องเคลือบดินเผาเตาเผาเหมือนกัน
1 / 15 1 2 3 4 5 ... >>