หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

เลือกประเภท

 

เรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรอบเมืองฮากิ
คิซึเนะ โนะ อะชิอะโตะ
 • คิซึเนะ โนะ อะชิอะโตะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ "อาหาร" และ "ของฝาก" อาทิเช่น ยุดะออนเซ็น, สถานที่ท่องเที...
รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวที่วิ่งช้าเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะสั้นๆประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างสถานีนิชิคิโจ ถึ...
ล่องเรือชมอ่าวสึสะ
 • ล่องเรือชมอ่าวสึสะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • อ่าวสึสะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวนกึ่งอุทยานแห่งชาติคิตะนากาโตะไคคัง มีทัศนียภาพงดงามหลายจุด อาทิเช่น "ฮอร์นเฟลส์(หิ...
รถจักรไอน้ำ เอสแอล ยามากุจิโก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟชินยามากุจิ
เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
มาจิโนะพอร์ท(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองเมืองชูนัน)
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยุดะออนเซ็น
ฮากิยาคิโนะยะโด เซ็นชุนราคุ
 • ฮากิยาคิโนะยะโด เซ็นชุนราคุ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ตั้งอยู่ในสวนกึ่งอุทยานแห่งชาติคิตะนากาโตะไคคัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินเล่นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าหน้าปราสาท ให้ค...
1 / 8 1 2 3 4 5 ... >>