หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

วิธีการเดินทาง

เรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพรอบเมืองฮากิ
เรือท่องเที่ยวฮากิ โจมงเคียว
  • เรือท่องเที่ยวฮากิ โจมงเคียว
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • เรือท่องเที่ยวชมเมืองฮากิ โจมงเคียวที่คุณจะได้สัมผัมทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามจากบนทะเลสาบอะบุ (ทะเลสาบเหมืองแม่น้ำอะ...
ล่องเรือชมอ่าวสึสะ
  • ล่องเรือชมอ่าวสึสะ
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • อ่าวสึสะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวนกึ่งอุทยานแห่งชาติคิตะนากาโตะไคคัง มีทัศนียภาพงดงามหลายจุด อาทิเช่น "ฮอร์นเฟลส์(หิ...
เส้นทางเดินเรือรอบเกาะโอจิมะ เรือท่องเที่ยวเกาะโอจิมะ
รถไฟโทโคะ โทโคะ
  • รถไฟโทโคะ โทโคะ
  • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
  • เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวที่วิ่งช้าเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะสั้นๆประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างสถานีนิชิคิโจ ถึ...
เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
โอคุอาคิโยชิได ไทโชโดไซเคิลสเตชั่น
  • โอคุอาคิโยชิได ไทโชโดไซเคิลสเตชั่น
  • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
  • ที่นี่มีทั้งแร็คที่จอดจักรยาน, ที่เติมลม, อุปกรณ์ซ่อมแซมแบบง่ายๆ, จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม ฯลฯ, ห้องน้ำให้บริการ รวมไป...