สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ที่สามารถทำกิจกรรสัมผัสประสบการณ์

ทดลองทำเครื่องเขินโออุจิยามากุจิฟุรุซาโตะเด็นโชโซโกเซ็นเตอร์ /
ยาไนนิชิกุระ/ลองทำปลาทองหรือทอผ้ายาไนจิมะ
เซ็นชูราคุเตาเผาโจซัง/ทดลองทำเครื่องปั้นดินเผาฮางิ
สวนส้มนิชิอุระ
คอร์สอาคิโยชิไดการเดินป่า
ส้ม / โซะโนะ โคะดะมะ
สมาคมการท่องเที่ยวโทะคุซะแอปเปิ้ล
ที่จอดรถซุซะวันการตกปลา
  • ที่จอดรถซุซะวันการตกปลา
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • คูน้ำตกปลาที่ดึงน้ำทะเลของซุซะวัน ตกสัตว์ที่ล่าได้ที่อยู่ในสภาพที่ใกล้ไทยธรรมชาติ young tuna เป็นต้นได้ เพราะเป็นก...
ฟาร์มคิวซัง/ส้ม
  • ฟาร์มคิวซัง/ส้ม
  • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
  • ก็เพลิดเพลินกับการเล่นสกีหญ้าในสวนได้ มีค่าบริการ
ประสบการณ์ที่พัด และท้องฟ้าแก้วฮางิสตูดิโอ / ทำด้วยประติมากรรมแก้วแก้ว
1 / 17 1 2 3 4 5 ... >>