สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์

อาคารที่ระลึกคาเนโกะ มิซุสุ
  • อาคารที่ระลึกคาเนโกะ มิซุสุ
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • อาคารที่ระลึกเป็นการเปิดในซากปรักหักพังร้านหนังสือคะเนะโคะประโยควิหารที่มิซุซูใช้จุดวัยทารกเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2546 เ...
ฮางิการเปิดเมอิริน school building วันที่ 4 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2560
พิพิธภัณฑ์เมืองชิโมโนเซคิประวัติศาสตร์ร้านปรับปรุงใหม่ที่เปิดบริการวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2559
โมริพิพิธภัณฑ์บ้านพักอาศัยตระกูลโมริหนังสือเก่า
อาคารที่ระลึกการฟื้น
มุโระยะโนะพ่อค้าพิพิธภัณฑ์สวนเครื่องใช้ภายในบ้านการดำเนินชีวิตเอกสารพ่อค้าบ้านในเมืองของทายะเล็ก
พิพิธภัณฑ์ทิศเหนือวิ่งไล่อาคารแบกปลาไทรู้สึกใหญ่ที่เต็มไปด้วยเมืองชิโมโนเซคิ
พิพิธภัณฑ์ความอร่อยโชยุร้านโชยุซะคะวะ
อาคารที่ระลึกโอะกะอิ โมริ
  • อาคารที่ระลึกโอะกะอิ โมริ
  • ยามากุจิ, โฮฟุ
  • จบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวที่ 20 ปี และเดินหน้าไปสู่แพทย์ทหารลำดับสูงสุด และโอะกะอิ โมริเป็นมีชื่อเสียงใน...
ห้องจัดแสดงของสืบทอดของตลิ่งตำบลทาบุเซะอาคารบ้านเกิด / นายกรัฐมนตรีซะโทะพี่น้องผู้ชาย
1 / 13 1 2 3 4 5 ... >>