สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกประเภท

บุคคล, วัฒนธรรม

เจดีย์เท็ตสึโฮโต (สุยโชโกะรินโตโทะโมะ)
ริวกูโนะชิโอะฟุขิ
  • ริวกูโนะชิโอะฟุขิ
  • ฮางิ, นากาโตะ
  • "ชิโอะฟุขิ" คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลถูกพ่นสูงขึ้นมาจากรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วน "ริวกู" เป็นชื่อของภูมิประเท...
พิธีอุระเทะโนะจินจิของศาลเจ้าทามาโนะโอยะ
โทะคุจูคัง
  • โทะคุจูคัง
  • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
  • โทะคุจูคังตั้งอยู่ในเขตยาสุดะของเมืองชูนัน มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว แนวยาวของเรือน 10.98 เมตร ช่วงกว้าง 6.97 เมตร ...