สถานที่ท่องเที่ยว

บุคคล, วัฒนธรรม

spouting ของ Palace of the Dragon King
 • spouting ของ Palace of the Dragon King
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ชื่อเรียกโดยรวมของภูมิประเทศที่ถูกเหลาให้แหลมที่คลื่นของแหลมของขอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่าจับปลายุดะนิเชียวสึโอะแ...
รถจักรก้อนหินทางรถไฟไอน้ำกัน
 • รถจักรก้อนหินทางรถไฟไอน้ำกัน
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นยานพาหนะที่ถูกใช้ในทางรถไฟก้อนหินปีพ.ศ. 2506 ปีพ.ศ. 2462 - กันท่องเที่ยวระหว่างทั้งหมดมิทาจิริโฮฟุคูน้ำ - โทคุ...
วัดทิศตะวันตกพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยไม้ยาว
กะอิชิ นะกะโอะคะ
 • กะอิชิ นะกะโอะคะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เครายาวลักษณะพิเศษเครา ก็ความยาวนั้น 67.31 cm และภาคภูมิใจใน 1 โลกของตอนนั้น นอกจากนั้นเป็นการบินของญี่ปุ่นและผู้บุ...
เทศกาลการปรากฏชายหาด
 • เทศกาลการปรากฏชายหาด
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • การรำลึกถึงผู้เสียชีวิตของซึ่งตายในสนามรบ Mongolian Invasions ที่ถูกทำที่ศาลเจ้าทะซุคิโฮะริคิริชายหาดโดอิเคะวันที่ ...
พระอิริยาบถนั่งสร้างด้วยไม้พระพุทธเจ้าโจนินต้นไม้การกัดเคี้ยว 5 แห่ง
การร่ายรำของนกกระสา
 • การร่ายรำของนกกระสา
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • การเต้นรำที่ถูกทำที่ front area of a Shinto shrine ของศาลเจ้าและระหว่างทางของความสุขเทพธิดาและ resting place for a ...
การร่ายรำปลาซะบะ grand performance of sacred music and dancing at the Ise Shrine เล็ก
ยาคุชิโดอะชิโกชิ
 • ยาคุชิโดอะชิโกชิ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ยาคุชิโดอะชิโกชิ hip roof ของหลังคาใบจาก 3 ด้านด้านหน้าปล่องบันได 439.5 cm ด้านหน้า 488 cm ทางด้านข้างอาคารของส่วน...
พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยไม้
1 / 72 1 2 3 4 5 ... >>