การเดินทางจากนอกจังหวัด

จากโตเกียว

 • โทไคโด-ซันโยชินคังเซ็นโนโซมิ
 • ซันโยชินคังเซ็นโคดามะ

From Nagoya

 • โทไคโด-ซันโยชินคังเซ็นโนโซมิ
 • ซันโยชินคังเซ็นโคดามะ

จากโอซาก้า

 • โทไคโด-ซันโยชินคังเซ็นโนโซมิ
 • ซันโยชินคังเซ็นโคดามะ

จากฮิโรชิมะ

 • โทไคโด-ซันโยชินคังเซ็นโนโซมิ
 • ซันโยชินคังเซ็นโคดามะ

จากฟุกุโอกะ

 • ซันโยชินคังเซ็นโนโซมิ
 • ซันโยชินคังเซ็นโคดามะ

จากทตโทริ, ชิมาเนะ

 • รถไฟด่วนพิเศษซุปเปอร์โอกิ