สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าอะคามะ

1. ศาลเจ้าอะคามะ

1. ศาลเจ้าอะคามะ

2. ศาลเจ้าอะคามะ

2. ศาลเจ้าอะคามะ

3. ศาลเจ้าอะคามะ

3. ศาลเจ้าอะคามะ

1. ศาลเจ้าอะคามะ
2. ศาลเจ้าอะคามะ
3. ศาลเจ้าอะคามะ

สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของจักรพรรดิน้อยอันโตคุ ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำฆ่าตัวตายพร้อมกับแม่ชีนิอิในลักษณะที่กอดเอาไว้เมื่อครั้งสงครามดันโนะอุระ โดยสามารถมองเห็นช่องแคบคันมงจากด้านหน้าศาลเจ้า มีประตูทางเข้าหลักซุยเทนมงสีแดงที่กำแพงสีขาว ภายในมีหลุมฝังศพของเหล่าขุนพลตระกูลเฮเคะ มีห้องโถงโฮอิจิ ของโฮอิจิ ผู้ไร้หู อันมีเรื่องเล่าขานตำนานผีอันโด่งดังของนักเขียนที่มีชื่อว่า โคอิซุมิ ยาคุโมะ นอกจากนี้ยังมีห้องสมบัติที่แสดงกรุสมบัติอันล้ำค่าเอาไว้อีกด้วย
ทุกวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีเฉลิมฉลองให้แก่จักรพรรดิอันมีชื่อเสียงที่จะมีพิธีกรรมทางศาสนาโดยหญิงสูงศักดิ์ ซึ่งตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟให้สว่างไสว ซึ่งสามารถเข้ามาสักการะศาลเจ้าได้อิสระ

ตำแหน่งที่ตั้ง Amidaijicho 4-1, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 10 นาที

(2) รถไฟJRสายซันโยชินคันเซ็น ลงสถานีชินชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 30 นาที

(3) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 13 นาที
โฮมเพจ http://www.tiki.ne.jp/%7Eakama-jingu/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ศาลเจ้าอาคามะจินกู 083-231-4138

ย้อนกลับ