For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

คาวาระโซบะ

  1. Home
  2. คาวาระโซบะ
  • 1. คาวาระโซบะ
  • 1. คาวาระโซบะ

ถูกสนิทสนมเป็นการทำขึ้นเป็นพิเศษของจังหวัดยามากุจิส่วนใหญ่คาวาตานะออนเซ็น
พอถูกตำนาน ที่ว่าทหารที่ล้อมรอบ Kumamoto-jo Castle ในกรณีตำแหน่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีพ.ศ. 2420 อบเนื้อบนของของแผ่นกระเบื้องอบ และกินคิดค้น เรียก
รับใช้โซบะชาเขียวที่ที่เต็มไปด้วยรสชาติบนแผ่นกระเบื้องที่ทำให้ร้อนด้วยกันกับเนื้อวัว shredded omelet กาว และเป็นการดำรงอยู่ที่ความร้อนเป็นที่รู้จัก ทั่วประเทศตอนนี้ที่ให้เพิ่มการทำให้ต่ำลงใบไม้แดง เพื่อมีไหลที่สั่งทำพิเศษของรสชาติปลาโอ

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง ออนเซ็นโทะโยะระโจคาวาทานะ,ชิโมโนเซคิชิ, จังหวัดยามากุจิ
การเดินทาง (1) เป็น 25 นาทีรถแท็กซี่จากสถานีชินชิโมโนเซคิ JR ซันโย ชินคันเซน

(2) เป็น 40 นาทีรถบัสจากสถานีชินชิโมโนเซคิ JR ซันโย ชินคันเซน
ที่ 1

(3) เป็น 45 นาทีรถไฟจากสถานีชิโมโนเซคิ JR สายหลักซันโย
→ 5 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีคะวะทะนะโอะนเซะน JR สายหลักซันอิน
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์การวางแผนเมืองโทโยอุระเมืองชิโมโนเซคิ 083-772-4003