สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานคินไตเคียว

1. สะพานคินไตเคียว

1. สะพานคินไตเคียว

2. สะพานคินไตเคียว

2. สะพานคินไตเคียว

3. สะพานคินไตเคียว

3. สะพานคินไตเคียว

4. สะพานคินไตเคียว

4. สะพานคินไตเคียว

1. สะพานคินไตเคียว
2. สะพานคินไตเคียว
3. สะพานคินไตเคียว
4. สะพานคินไตเคียว

สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ ที่สร้างโดยคิคคาวะ ฮิโรโยชิ เจ้าเมืองแห่งแคว้นคิคคาวะรุ่นที่3 ในยุคเอ็นโป ปีแรก (ค.ศ.1673) และปัจจุบันสะพานแห่งนี้ก็ผ่านมาจนถึงรุ่นที่4
สะพานไม้ที่สร้างให้มีโค้งอยู่5โค้ง ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกินี้นั้น มีความยาว 193.3 เมตร และกว้าง 5 เมตร

สร้างโดยมีการประกอบกันระหว่างไม้กับไม้โดยไม่ใช้ตะปู รัดด้วยลวดและเส้นโลหะ

ตำแหน่งที่ตั้ง Iwakuni 1chome, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนซันโย ทางออกอิวาคุนิ IC ด้วยรถยนต์ 7 นาที


(2) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีอิวาคุนิ ต่อรถประจำทาง 20 นาที
โฮมเพจ http://kintaikyo.iwakuni-city.net/
ติดต่อสอบถาม แผนกพัฒณาการท่องเที่ยวเมืองอิวาคุนิเบอร์โทรศัพท์ 0827-29-5116

ย้อนกลับ