สถานที่ท่องเที่ยว

เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

1. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

1. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

3. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

3. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

4. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

4. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

1. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
2. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
3. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)
4. เส้นทางนิชิคิกาวะเซริวเซน (ทางรถไฟแม่น้ำนิชิกิ)

วิ่งเรียบแม่น้ำนิชิกิผ่านระหว่างเมืองนิชิคิโจและอิวาคุนิ
ขบวนรถไฟถูกห่อหุ้มให้น่ารัก ด้วยธีมทั้งหมด4แบบที่ล้อตามธารน้ำใส ประกอบด้วย「ซากุระสีสีชมพู」「ป่าไม้สีเขียว」「แสงจากหิ้งห้อยสีเหลือง」 และ「ธารน้ำใสสีน้ำเงิน」
นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของฤดูกาลทั้ง4 จากทางหน้าต่างอันกว้างใหญ่ของรถไฟได้ ทั้งซากุระหรือดอกนาโนะฮานะในฤดูใบไม้ผลิ,ปลาเทราต์บิวะหรือปลาอายุบนผิวน้ำในฤดูร้อน เป็นต้น

ตำแหน่งที่ตั้ง Nishikimachi Hirose 7873-9, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
โฮมเพจ http://nishikigawa.com/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลการรถไฟนิชิกิงาวะ 0827-72-2002

ย้อนกลับ