สถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

1. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

1. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

2. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

2. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

3. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

3. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

4. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

4. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

1. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ
2. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ
3. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ
4. เจดีย์ห้าชั้น แห่งวัดรุริโคจิ อันเป็นสมบัติแห่งชาติ

เจดีย์ห้าชั้นนี้ มีแผนในการสร้างขึ้นในยุคโอเอ ปีที่6 (ค.ศ. 1399)เพื่อเป็นการอาลัยต่อโออุจิ โยชิฮิโระ ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโอเอ โดย โออุจิ โมริฮารุ ผู้เป็นน้องชาย แต่สร้างเสร็จสิ้นในยุคคะคิสึ ปีที่2 (ค.ศ.1442) เจดีย์แบบโฮซังเกน (รูปการก่อสร้างวัดหรือเจดีย์ที่ใช้เสาที่เสา และใช้ท่อนไม้วางแบ่งเป็นสามช่องลงไปในแต่ละระหว่างเสา) สูง 31.2 เมตร สไตล์สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบญี่ปุ่น และมีบางส่วนเป็นรูปแบบการก่อสร้างราชวงศ์ถัง
มีการมุงหลังคาจากเปลือกต้นสนฮิโนกิ ไซเปรส และส่วนตรงที่เป็นเจดีย์นั้น จะลาดบางลงไปทางด้านบน ซึ่งทำได้อย่างปราณีตจนเป็นที่ประทับใจมาก
นอกจากจะเป็นเจดีย์แห่งนี้ จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมแห่งยุคกลางของสมัยมุโรมาจิแล้ว ยังนับว่าเป็นหนึ่งในสามของเจดีย์อันมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Kozancho 7-1, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJR ลงสถานี「ชินยามากุจิ」 ต่อรถประจำทาง 30 นาที
→(ลงป้าย เกงโจมายด์)เดิน 10 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกโอโกริ IC ด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวข้างหน้าสวนโคซัง 083-934-6630

ย้อนกลับ