สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ราบสูงอากิโยชิ

1. ที่ราบสูงอากิโยชิ

1. ที่ราบสูงอากิโยชิ

2. ที่ราบสูงอากิโยชิ

2. ที่ราบสูงอากิโยชิ

3. ที่ราบสูงอากิโยชิ

3. ที่ราบสูงอากิโยชิ

1. ที่ราบสูงอากิโยชิ
2. ที่ราบสูงอากิโยชิ
3. ที่ราบสูงอากิโยชิ

เป็นแอ่งที่ราบสูงล้อมรอบด้วยเทือกเขาระดับความสูง 500 เมตร ถึง 600 เมตร
พื้นดินสูงจากระดับน้ำทะเล 180เมตร ถึง 420 เมตร ประกอบด้วยหินปูนจากมหายุคพาลีโอโซอิกเป็นส่วนใหญ่ ลึกลงไปใต้พื้นดินมีถ้ำหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนกระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

ตำแหน่งที่ตั้ง Mine City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีชินยามากุจิ ต่อรถประจำทาง 40 นาที
→ จากป้ายอาคิโยชิโด เดิน 30 นาที

(2) จากทางออกมิเนะ IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์เมืองมิเนะการท่องเที่ยว 0837-62-0305

ย้อนกลับ