สถานที่ท่องเที่ยว

ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

1. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

1. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

2. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

2. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

1. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)
2. ถนนกำแพงสีขาว (เขตอนุรักษณ์สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมในย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอิ)

ย่านฟุรุอิจิ คานายะ เมืองยานาอินั้น มีถนนกำแพงสีขาวของบ้านและร้านค้าในยุคเอโดะ โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบซุยมาริ(ทางเข้าอยู่ฝั่งที่มีหน้าจั่ว) หลังคาปูกระเบื้องและเป็นหลังคาทรงอิริโมะยาซุคุริริของญี่ปุ่น
ในยุคที่มีการปกครองระบบแคว้น พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าโอะนันโตะแห่งแคว้นอิวาคุนิ เป็นถนนในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่าน
ช่วงเทศกาลโคมไฟปลาทอง(คินเกียวโจจินมัตสึริ)ในฤดูร้อนจะมีการปรับตกแต่งด้วยโคมไฟรูปปลาทองแสนน่ารัก

ตำแหน่งที่ตั้ง Yanaitsu (Furuchichi/Kanaya), Yanai City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานียานัยอิ เดิน 5 นาที
โฮมเพจ http://www.kanko-yanai.com
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองยานาอิ 0820-23-3655

ย้อนกลับ