หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

Mine นิกิไว สเตชั่น

1. Mine นิกิไว สเตชั่น

1. Mine นิกิไว สเตชั่น

1. Mine นิกิไว สเตชั่น

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเมืองมิเนะ ประกอบด้วยอุทยานธรณี (Geopark) และศูนย์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ตามแนวคิดของญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่ตั้ง Ominecho Higashibun 3408-5, Mine City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
โฮมเพจ http://www.karusuto.com/html/08-information/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอล Mine ความคึกคักสถานีรถไฟ 0837-53-4260

ย้อนกลับ