ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ

Mine นิกิไว สเตชั่น
 • Mine นิกิไว สเตชั่น
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเมืองมิเนะ ประกอบด้วยอุทยานธรณี (Geopark) และศูนย์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ตามแนว...
ไร่ชาฟุจิโกจิ
 • ไร่ชาฟุจิโกจิ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ไร่ชาฟุจิโกจิเป็นแหล่งผลิตชาของจังหวัดยามากุจิกว่า 90% ไร่ชาบนเนินน้อยใหญ่อันกว้างไกลกว่า 70 เฮกตาร์ คุณสามารถดื่มด...
ซากปรักหักพังของฐานทัพของกองทหารอสุรา
ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
 • ฟาร์มฮานะโนะอุมิ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • ฮานะโนะอุมิเป็นฟาร์มผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่คุณสามารถทดลองเก็บผลิตผลต่างๆได้อย่างหล...
อนุสาวรีย์คาเนะโกะ มิสุซุ (สวนโคโตะบุกิ)
ไฮ! คารัตโตะโยโกะโจ
 • ไฮ! คารัตโตะโยโกะโจ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เป็นสวนสนุกที่เปิดหันหน้าไปทางช่องแคบ จึงเป็นเส่นห์ที่ทำให้เป็นที่นิยมในการมาเล่นเครื่องเล่น เช่น「ชิงช้าสวรรค์」ที่...
สถานีริมทางคิตะอุระ ไคโด โฮโฮะคุ
 • สถานีริมทางคิตะอุระ ไคโด โฮโฮะคุ
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • สามารถมองเห็นท่าเรือประมงวาคุอยู่ทางด้านล่าง และเบนเส้นของฟ้าที่เป็นสะพานสึโนะชิมะ และลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของโฮโฮ...
คิราระโคริวคัง (โทะรงออนเซ็น)
 • คิราระโคริวคัง (โทะรงออนเซ็น)
 • ชิโมโนเซคิ, อาคิโยชิได, อุเบะ
 • เป็นศูนย์ที่พักสำหรับทัศนศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดยาเคโนะ ชายหาดแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น "หนึ่งใน 100 จุดชมพระอาทิ...
เทนเนง ระด้ง ออนเซ็น น้ำพุร้อนชินสะคุ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในประเทศ อาคารสนามบินยามากุจิอุเบะ
5 / 14 << ... 3 4 5 6 7 ... >>